1)      Ajutine ladustamine tolliterminalis: tolliterminalis ladustatakse ajutiselt kuni 90 päevaks kolmandatest riikidest saabunud kaupu. Mõjuval põhjusel võib toll pikendada ajutise ladustamisluba importmakse maksmata.
2)      Ladustamine tollilaos: kasutatakse pikemaajaliseks ladustamiseks tollilaos, importmakse maksmata. Kaupade vabasse ringlusesse lubamisega nii tolliterminalist kui tollilaost tuleb maksta riigimaksud.
3)      Ladustamine aktsiisilaos vastavalt kehtivale seadusandlusele.