1)      Trükiteenused:
a)      Impordi-, ekspordikaubadeklaratsioonide täitmine kliendi poolt esitatud dokumentide alusel.
b)      CMR-i (kauba saatedokument),  EUR1 (kaupade päritolu deklaratsioon), TIR-Carnet trükkimine
c)      Kaubaarvete koostamine kliendi eest.
2)      Tollideklaratsiooni täitmine ja esitamine tollile kliendi nimel.
3)      Kolmandatest riikidest saabuvate kaupade sisenemisdokumentide vormistamine (transiit).
4)      Tolliagendi teenused maksetähtaja pikendamisega importmaksude tasumisel kaupade impordil kolmandatest riikidest.